Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Ztijl Design geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze webwinkel en de daarop ontsloten dienstverlening van Ztijl Design. Daaronder vallen ook aankopen die direct in onze loods worden gedaan voor zover van toepassing. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware WooCommerce, webhosting en e-maildiensten

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress / WooCommerce. Wij hebben het onderhoud en beheer van onze webwinkel uitbesteed aan Sowmedia. Zij zorgen dat onze software up-to-date blijft en monitoren de veiligheid van onze webwinkel.

Wij hebben ook onze webhosting en e-maildiensten uitbesteed aan het Internetbureau Sowmedia. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Sowmedia heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sowmedia is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, toegang tot de beheersystemen met two-factor autheticatie en een complex wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Sowmedia​ ​maakt​ ​op haar beurt weer gebruik​ ​van​ ​enkele​ ​derde​ ​partijen​ ​om​ ​diensten​ ​zoals​ ​hosting,​ ​e​ ​mail afhandeling​ ​en​ ​backup​ ​opslag​ ​mogelijk​ ​te​ ​maken. Sowmedia​ ​heeft​ ​met​ ​al​ ​haar​ ​medewerkers​ ​en​ ​derde​ ​partijen​ ​geheimhoudingsverklaringen ten​ ​aanzien​ ​van​ ​de​ ​persoonsinformatie​ ​waarmee​ ​een​ ​medewerker​ ​of​ ​derde​ ​partij​ ​in aanraking​ ​zou​ ​kunnen​ ​komen​ ​in​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​het​ ​onderhoudsabonnement. Zij hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Uiteraard hebben wij zelf ook de nodige passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen d.m.v een sterk wachtwoordbeleid.

Nieuwsbrieven via Mailchimp

Wij versturen onze maandelijkse nieuwsbrieven via de e-mail met MailChimp. U kunt zich aanmelden door uw e-mailadres achter te laten op het aanmeldformulier onderaan de homepagina van onze website of door een vinkje te zetten onderaan het bestel / offerteformulier in onze webwinkel. Zodra u dat doet, zal uw e-mailadres met Mailchimp worden gedeeld t.b.v. het versturen van de nieuwsbrief. MailChimp zal uw e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken, behoudt zich wel het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Onderaan elke nieuwsbrief die wij u sturen, ziet u de ‘unsubscribe’ link, waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. Wij hebben met het Amerikaanse bedrijf Mailchimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (groot deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening.  Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Verder maken we gebruik van Paypal en directe bankoverboekingen.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van diverse online verzendservices en transportbedrijven voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Deze bedrijven gebruiken uw gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat transportbedrijven onderaannemers inschakelt, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van het online boekhoudprogramma Bokbiz. Wij bewaren daarin uw naam, adres en woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen en inkoopfacturen (bij aankopen van boven de 500 euro). Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Bokbiz heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bokbiz heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, toegang tot de beheersystemen met two-factor authenticatie en een complex wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Bokbiz​ ​maakt​ ​op haar beurt weer gebruik​ ​van​ ​enkele​ ​derde​ ​partijen​ ​om​ ​diensten​ ​zoals​ ​hosting,​ ​e​ ​mail afhandeling​ ​en​ ​backup​ ​opslag​ ​mogelijk​ ​te​ ​maken. Bokbiz​ ​heeft​ ​met​ ​al​ ​haar​ ​medewerkers​ ​en​ ​derde​ ​partijen​ ​geheimhoudingsverklaringen ten​ ​aanzien​ ​van​ ​de​ ​persoonsinformatie​ ​waarmee​ ​een​ ​medewerker​ ​of​ ​derde​ ​partij​ ​in aanraking​ ​zou​ ​kunnen​ ​komen​ ​in​ ​de​ ​uitvoering​ ​van​ ​het​ ​abonnement dat wij hebben op Bokbiz.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze producten via externe verkoopkanalen. Als u via een dergelijk platform een bestelling plaatst dan deelt dit externe verkoopkanaal uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan transport, boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een een of wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ztijl Design op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor onze dienstverlening. Iedere drie maanden na afloop van de kwartaaladministratie verwijderen we de verzamelde persoonsgegevens die we hebben ontvangen via bestellingen, offerte aanvragen, het contactformulier en het enquiry formulier op de website en via e-mail.  Dan doen we uiteraard alleen voor afgeronde verzoeken. We zullen bijvoorbeeld een bestelling is de webshop pas verwijderen als de retourtermijn voor de betreffende bestelling is verstreken.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en met uw (persoons)gegevens te bewaren.  Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren in onze administratie.

Uw rechten

Je kunt op ieder moment je gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan even een mail naar info@ztijl.nl en je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Cookiebeleid

Ztijl Design hecht veel waarde aan uw privacy en daarom gebruiken we alleen functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op je apparaat worden opgeslagen.

Functionele cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zonder deze functionele cookies kan je het winkelwagentje niet gebruiken, kun je niet elektronisch betalen, niet inloggen en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.

Google Analytics cookies

Om onze dienstverlening verder te verbeteren maken we gebruik van Google Analytics cookies. Daartoe verzamelen we automatisch gegevens. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens en worden bovendien geanonimiseerd: het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd,  ‘gegevens delen’ is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. We  hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten.

Social Media

Op onze website staan geen cookies van social media zoals Facebook en Twitter. We maken wel gebruik van knoppen, waarmee je producten kunt delen op social media of linkjes, waarmee je direct naar onze social media pagina’s kunt gaan. Zodra je inlogt bij social media of onze producten deelt, gaan deze sites met jouw privacy om conform je eigen privacy-instellingen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte mits je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Ontvang je onze nieuwsbrief niet, dan adviseren wij je om deze pagina regelmatig te bezoeken.

Contactgegevens privacybeleid

Ztijl Design
Zwarteweg 1
Berkel en Rodenrijs
Nederland
T 06-10809892
E info@ztijl.nl

Contactpersoon voor privacyzaken
Renske van Son

Scroll naar boven